Nasza oferta

W ramach naszych usług BHP oferujemy:
- okresowe i wstępne szkolenia BHP
- kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia
- audyt BHP
- tworzenie analiz stanu BHP
- ocenianie ryzyka zawodowego
- opracowanie stanowiskowych i ogólnych instrukcji BHP
- doradztwo z zakresu BHP i ochrony zdrowia oraz organizacją pracy w miejscach
- pomoc podczas postępowania powypadkowego
- prowadzenie rejestrów BHP
- pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
- uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
- uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
- badania środowiskowe
- tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
- występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
- wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych